Refresh pro absolventy kurzů

Absolventům kurzů AVK, PPK, Hipoterapie, Hiporehabilitace a LPPJ nabízíme možnost si osvěžit a doplnit znalosti ve svém oboru formou připojení se ke kurzům Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP).

Tématické bloky:

vstup do e-learnigu umožněn kdykoli po úhradě kurzovného

  • Obecná hiporehabilitace a hipologie - náplň
  • Aplikovaná HTFE - náplň
  • Aplikované postupy v HPSP - náplň

účast na teoreticko-praktickém víkendu - pouze ve vypsaných termínech (Obecná hiporehabilitace a hipologie, Aplikovaná HTFE a Aplikované postupy v HPSP)

Platební podmínky:

  • e-elearning Obecná hiporehabilitace a hipologie - 1500,- Kč (nečlen 1800,- Kč)
  • e-elearning Aplikovaná HTFE - 1500,- Kč (nečlen 1800,- Kč)
  • e-elearning Aplikované postupy v HPSP -1500,- Kč (nečlen 1800,- Kč)
  • teoreticko-praktický víkend  - 2000,- Kč (nečlen 2500,- Kč) - pouze ve vypsaných termínech - nutno domluvit termín na info@hiporehabilitace-cr.com

Přístup do e-learningu který bude zpřístupněn kdykoliv po uhrazení kurzovného. Do kurzu je možné nastoupit a látku studovat dle možností studenta, proto je účastnický poplatek nevratný. Kurzovné se hradí prostřednictvím našeho e-shopu:

Člen ČHS - https://hiporehabilitace-cr.com/produkty/refresh-pro-absolventy-kurzu-clen-chs/
Nečlen ČHS - https://hiporehabilitace-cr.com/produkty/refresh-pro-absolventy-kurzu/

V případě teoreticko-praktického víkendu je možné zrušit účast nejpozději 14 dní před konáním akce (písemně na email info@hiporehabilitace-cr.com), poté je storno poplatek 100%. Kurzovné se hradí po domluveném termínu na základě faktury vystavené od ČHS.

Přihláška