Novinky v hipoterapii
opakovací kurz

Dvoudenní kurz je učren všem fyzio a ergoterapeutům, kteří ukončili kurz Hiporehabilitace pod NCO NZO nebo kurz Hipoterapie pod ČHS. Kurz je přístupný i kolegům s odpovídajícím vzděláním ze Slovenska.

Hipoterapie se posunuje velmi dopředu, radikálně se změnily pomůcky, polohy na koni, intenzita, způsob aplikace, výzkumy, indikace a kontraindikace. Cílem kurzu je účastníky seznámit s nejnovějšími trendy v hipoterapii v rámci teorie i praxe.

Kurz je organizován v souladu s programy celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a bude požádáno o souhlasná stanoviska pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty.

Vstupní požadavky pro účastníka kurzu Novinky v hipoterapii

 1. Fyzioterapeut nebo ergoterapeut.
 2. Úspěšně absolvovaný kurz hipoterapie nebo hiporehabilitace.
 3. Kurz je přístupný i zahraničním kolegům s odpovídajícím vzděláním, např. ze Slovenska, atd.

Obsah kurzu

1.     Program kurzu

 • 16 výukových hodin rozložených (2 dny)
 • Teoretická a praktická část

2.     Náplň kurzu

Teoretická část:

 • Techniky hipoterapie.
 • Pomůcky, vybavení střediska.
 • Indikace, kontraindikace a rizika hipoterapie.
 • Tým, bezpečnost a zázemí.
 • Kůň pro hipoterapii.
 • Rozbor kazuistik.

Praktická část:

 • Praktické cvičení s figurínami a pomůckami na koních.
 • Korekce poloh.
 • Nácvik manipulace s klienty.
 • Ukázka dalších rehabilitačních technik doplňujících hipoterapii v rámci komplexní péče.

4.     Místo konání

Teoretická část - Studnice zdraví, Liberec
Praktická část - pracoviště Střediska praktické výuky Svítání, z.s., Tanvald

5.     Lektorky

Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS.
Ing. Bc. Vanda Casková

Reference a fotogalerie

Termín konání, platební a storno podmínky

Termín konání kurzu: podzim 2018

Cena: 2.900,- Kč
Cena obsahuje - teoretickou a praktickou část v rámci kurzu.
Cena neobsahuje - dopravu, ubytování, stravování.

Slevy:
Individuální člen a pracovníci členského střediska ČHS  – 2.700,- Kč. Každé členské středisko získá výše uvedenou slevu pro maximálně 3 členy v rámci jednoho kurzu, jména účastníků doloží potvrzením v žádosti o zařazení do kurzu vysílající organizace.

Zrušení kurzu ze strany účastníka

 • Zrušení účasti 14-5 dní včetně před zahájením kurzu ze strany účastníka je stanoven storno poplatek 50% z celkové ceny kurzu (bez slev).
 • Zrušení účasti 4 dny a méně před zahájením kurzu ze strany účastníka je stanoven storno poplatek 100%.
 • Je možné za sebe poslat náhradníka, který splňuje podmínky pro vstup do kurzu.
 • Zrušení účasti je nutné oznámit písemně nebo elektronicky na email info@hiporehabilitace-cr.com. Pro stanovení výše storno poplatku je určující obdržení e-mailem (u neděle a svátků je směrodatný následující pracovní den).