Kurz Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči I. - HTFE v RP
(děti ve věku 12-36 měsíců)

Kurz bude otevřen dle zájmu jaro - podzim 2019. Nazávazná přihláška bude registrována a o nově vypisovaném kurzu budete včas informováni na Vámi uvedený email.

Rozhodujícím prvkem pro zařazení dětí raného věku do rehabilitace je jejich abnormální anebo opožďující se psychomotorický vývoj. Včasnou indikací a aplikací hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (dále jen HTFE) dochází k pozitivnímu oslovení nezralé a rychle se vyvíjející CNS, která v tomto věku má obrovskou schopnost plasticity. Prostřednictvím kvalitně a včas zahájené HTFE je možné dosáhnout výrazného snížení klinických projevů. Zde jsou oslovována přímo řídící centra hybnosti, a proto je nutné, aby tak v zájmu klienta bylo činěno co nejdříve. Avšak hipoterapie v raném věku klienta klade vysoké nároky na znalosti a zkušenost terapeuta a také na profesionalitu koně.

Kurz umožňuje získání teoretických a praktických dovedností v provádění HTFE u dětí ve věku 1-3 roky.  Absolvent specializačního kurzu si osvojí potřebné znalosti z psychomotorického a patofyziologického vývoje dítěte, získá teoretické znalosti a praktické dovednosti. V rámci vyšetření klienta se zaměří na konkrétní cíl u daného klienta, na základě kterého sestaví a provede odbornou a bezpečnou terapeutickou jednotku hipoterapie. Tzn., že bude schopen vybrat správného koně, určit polohu a korigovat ji, stanovit délku a intenzitu terapie, využít pomůcky a zvolit terén pro hipoterapii.

Kurz je organizován v souladu s programy celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a bude požádáno o souhlasná stanoviska pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty.

Vstupní požadavky pro účastníka kurzu Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči I.

 1. Registrovaný fyzioterapeut nebo ergoterapeut.
 2. Úspěšně absolvovaný kurz Hipoterapie pod NCO NZO nebo ČHS min. 1 rok před zapsáním do kurzu.
 3. Kurz je přístupný i zahraničním kolegům s odpovídajícím vzděláním, např. ze Slovenska, atd
 4. 200 hodin praxe v hipoterapii doložené od hiporehabilitační organizace (nezapočítává se praxe v rámci absolvovaného kurzu Hipoterapie).
 5. Výhodou je praxe v pediatrii, absolvování specializačních kurzů Bobath koncept (Basic Bobath kurz, Baby Bobath kurz), Reflexní lokomoce dle Vojty.

Obsah kurzu

1.     Program kurzu

 • 36 výukových hodin (4 dny)
 • Maximum účastníků: 12
 • Teoretická a praktická část
 • 80 hodin praxe v hiporehabilitačním středisku
 • Vypracování 2 kazuistik
 • Složení závěrečné zkoušky

2.     Náplň kurzu

Teoretická část:

 • Vývojová ontogeneze
 • Primitivní reflexologie a polohové reakce
 • Patofyziologický obraz
 • Techniky HTFE zaměřené na výběr poloh na základě vývojové ontogeneze
 • Indikace, kontraindikace a rizika hipoterapie v rané péči
 • Tým, bezpečnost a zázemí

Praktická část:

 • Vstupní a výstupní kineziologické vyšetření vybraných dětí s následnou terapeutickou jednotkou hipoterapie.
 • Praktické cvičení s figurínami a pomůckami na koních.
 • Zjemňující techniky pro korekci poloh.
 • Nácvik manipulace s dětmi a jejich stimulace.
 • Ukázka dalších rehabilitačních technik doplňujících hipoterapii v rané péči.

3.     Závěrečná zkouška

Podmínky pro účast na závěrečné zkoušce a získání certifikátu:

 • Po absolvování 4 denního kurzu si účastník zajistí min. 80 hodin praxe s dětmi ve věku od 1-3 roku v hiporehabilitačním středisku dle svého výběru (mimo své domovské steřdisko).
 • Doložení 2 vypracovaných kazuistik dle zadání.
 • Účastník se nahlásí k písemnému testu do 10 měsíců od absolvování kurzu.
 • Po splnění podmínek účastník napíše písemný test.

4.     Místo konání

Praha, pracoviště Střediska praktické výuky Caballinus z.s.

5.     Lektorky

Mgr. Tereza Honců
Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS.

Reference a fotogalerie