Nadstavbové kurzy

Nadstavbové kurzy jsou pro odborníky, kteří již absolvovali základní kurzy a mají zájem se dále vzdělávat.

Kurzy jsou přístupné i zahraničním kolegům s odpovídajícím vzděláním, např. ze Slovenska, atd.

Kurz Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči I.

Rozhodujícím prvkem pro zařazení dětí raného věku do rehabilitace je jejich abnormální anebo opožďující se psychomotorický vývoj. Včasnou indikací a aplikací hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii dochází k pozitivnímu oslovení nezralé a rychle se vyvíjející CNS, která v tomto věku má obrovskou schopnost plasticity. Prostřednictvím kvalitně a včas zahájené hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii je možné dosáhnout výrazného snížení klinických projevů. Zde jsou oslovována přímo řídící centra hybnosti, a proto je nutné, aby tak v zájmu klienta bylo činěno co nejdříve. Avšak hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii v raném věku klienta klade vysoké nároky na znalosti a zkušenost terapeuta a také na profesionalitu koně.

Novinky v hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii - opakovací kurz

Dvoudenní kurz je určen všem fyzio a ergoterapeutům, kteří ukončili kurz Hiporehabilitace pod NCO NZO nebo kurz Hipoterapie pod ČHS. Kurz je přístupný i zahraničním kolegům s odpovídajícím vzděláním, např. ze Slovenska, atd.

Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii se posunuje velmi dopředu, radikálně se změnili pomůcky, polohy na koni, intenzita, způsob aplikace, výzkumy, indikace a kontraindikace. Cílem kurzu je účastníky seznámit s nejnovějšími trendy v hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii rámci teorie i praxe.