Ing. Věra Lantelme-Faisan , DiS.

Mobil: 723 698 750

Email: predsedkyne@hiporehabilitace-cr.com

 • Předsedkyně České hiporehabilitační společnosti, z.s. od r. 2011

Vzdělání:

 • ČZU Praha - zootechnik

 • MILLS, s.r.o. - diplomovaný fyzioterapeutVera_Lantelme_hipoterapie (3)

  Nyní soukromé fyzioterapeutické zařízení Studnice zdraví v Liberci

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Kurzy Hipoterapie v ČR a USA
 • Konference, workshopy a kongresy v ČR a Evropě
 • Kraniosakrální terapie
 • Vojtova metoda
 • Synergická reflexní terapie

Lektorské zkušenosti:

 • Přednášky pro odbornou i laickou veřejnost a na ČZU
 • Kurz Hipoterapie pod Českou hiporehabilitační společností
 • Kurz Hippotherapy course basic a Hippotherapy application for toddlers v anglickém jazyce
 • Program ERASMUS+
 • Kurzy pro rodiče v handlingu kojenců