Bc. Anna Radová

Mobil: : 774844665
Email: anna.radova@caballinus.cz

Vzdělání:

  • VŠ – 2.LF UK – obor Fyzioterapie (2012)

Kurzy, výcviky, semináře:

  • Kurz hipoterapie (ČHS)

  • Synergická reflexní terapie

  • Kurz Neurofyziologické principy kinesiotapingu

  • Konference a semináře v ČR

Lektorské zkušenosti:

  • Přednášky a praktické ukázky hipoterapie pro studenty Fyzioterapie 

  • Vedení praktických částí kurzů pod ČHS v češtině a angličtině(Hipoterapie, Hippotherapy basic, Hippotherapy for toddlers) 

  • Vedení odborných praxí v hipoterapii pro studenty fyzioterapie a stážisty ze zahraničí

  • únor 2018 - 12. konference o hiporehabilitaci - aktivní účast