Kurzy a semináře ve Střediscích praktické výuky

V našich Střediscích praktické výuky na Vás čekají zkušení lektoři, kteří se s vámi chtějí podělit o své zkušenosti a znalosti přímo ve svém středisku. Kromě kurzů a seminářů se u nich můžete zapsat na odbornou praxi.

Tyto vzdělávací akce jsou většinou otevřeny široké veřejnosti (odborníkům i lajkům), tedy bez nároku na předchozí vzdělání a zkušenosti.

Seminář hipoterapie – POHYB KOŇSKÉHO HŘBETU

Náplní  workshopu bude rozpoznávání rovin pohybu jednotlivých koní, v různých tempech a na různém povrchu.

Roviny pohybu koňského hřbetu jsou alfou a omegou pro práci terapeuta a následné přidělování vhodného koně pod každého klienta, volbu tempa a terénu. Pojďte si nasedět různé koňské hřbety a bavit se o tom, jak cítíme rozdíly, nuance v pohybu, pod kterého klienta bychom daného koně použili. Sdílejme vlastní zkušenosti z praxe!

Lektorky: Tereza Honců, Monika Šťastná Kohoutová

Koně: K dispozici bude huculské stádo Sdružení SRAZ a vybraní koně ze střediska Caballinus.

Realizace: s sebou sportovní oblečení, pevnou obuv a vlastní helmu.  Oběd bude možné zakoupit v místní restauraci.

Aktivní účast (sed na koni) bude umožněn do váhového limitu 85 kg u většiny koní, ostatní mohou být v pozici pozorovatelů.

Přihláška

Úhrada poplatku

Cena: 950,- Kč/nečlen ČHS, 850,- Kč/člen ČHS

Dny otevřených dveří 2017