14. KONFERENCE O HIPOREHABILITACI 

ČHS a Mendelu si Vás dovolují pozvat na 14. konferenci o hiporehabilitaci.

Konference se koná v sobotu 25. 11. 2023  v budově Q, místnost Q 02, Mendelovy univerzity, prezence účastníků je od 8:00.

Na konferenci budou s odborníky diskutována témata týkající se oboru hiporehabilitace a přípravy hiporehabilitačních koní.

Hlavní tématické okruhy konference zahrnují: Nové trendy v hiporehabilitaci, Hiporehabilitační střediska v praxi, Příprava a výcvik hiporehabilitačního koně, Novinky v oblasti welfare koní a další. 

Nedílnou součástí jsou kazuistiky s příklady dobré praxe.

Srdečně Vás zveme na neformální přátelské setkání - raut v pátek večer 24. 11. 2023 před konferencí - v prostorách menzy Mendelu.