14. KONFERENCE O HIPOREHABILTACI 2023
25.11.2023

Na konferenci budou s odborníky diskutována témata týkající se oboru hiporehabilitace a přípravy hiporehabilitačních koní.