Děkujeme za Vaší registraci! 

Nyní budete mít vždy nejaktuálnější informace o dění v hiporehabilitaci.
Vaše ČHS