Vstupní požadavky pro účastníka kurzu Psychoterapie pomocí koní (PPK)

 • Věk minimálně 21 let.
 • Psycholog, psychiatr nebo jiný lékař, adikotolog, zdravotní sestra a další odbornosti s minimálně SŠ vzděláním s maturitou, všech se týká podmínka minimálně 2letého PsT výcviku či ukončené 2 roky z víceletého PsT výcviku (výcvik akreditován ).
 • Kurz je přístupný i zahraničním kolegům s odpovídajícím vzděláním, např. ze Slovenska, atd.

Obsah kurzu

Výuka v kurzu PPK probíhá kombinovanou formou e-learningu a prezenčních teoreticko-praktických bloků, skládá se ze tří modulů - Obecná hiporehabilitaceHipologie pro hiporehabilitaci  a Aplikované postupy v PPK. Celkem 200 hodin, z toho 90 hodin teorie a 80 hodin odborné praxe. Součástí je 30 hodin samostatné práce s koněm.

Na moduly Obecná hiporehabilitace a Hipologie pro hiporehabilitaci navazuje odborná praxe v hiporehabilitaci ve středisku praktické výuky ČHS – 40 hodin.

Na modul Aplikované postupy v PPK navazuje odborná praxe ve středisku praktické výuky ČHS pro PPK – 40 hodin.

Hodinová dotace:

 • Teoreticko-praktická část - 90h - zajišťuje organizátor
 • Odborné praxe - 40 + 40h - zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu
 • Práce s koněm ze země a jezdectví - 30h - zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu
 • Individuální práce s koněm (30 hodin) pod supervizí jezdeckého instruktora, celkem minimálně 30 hodin (potvrzení do studijního průkazu) zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu
  • z toho:
   • 15 hodin jezdecké přípravy pod vedením cvičitele jezdectví ČJF, WRC (nebo  platná jezdecká licence ČJF, WRC).
   • 15 hodin práce s koněm ze země pod vedením zkušeného lektora přirozené komunikace nebo potvrzení ne starší 1 rok od zahájení kurzu.

Závěrečná zkouška
Podmínky účasti:

 • Splnění požadované odborné praxe ve SPV ČHS potvrzené ve studijním průkazu.
 • Odevzdání vypracované kazuistiky klienta PPK v rozsahu 6 – 10 stran.

Průběh:

 • Praktická část představuje potvrzení dovedností při práci s koněm ve stáji, ze země (trail na ruce, přistavení koně k rampě) a během drezurní zkoušky; předvedení ukázkové lekce PPK se simulovanými uživateli.
 • Teoretická zkouška se skládá z on-line písemného testu, z obhajoby kazuistiky a z ústního přezkoušení vědomostí a znalostí problematiky.

Organizace kurzu:

Kurz bude probíhat v kombinaci e-learningu a teoreticko - praktických bloků (2 víkendy).

E-learning program pro moduly Obecná hiporehabilitace a Hipologie pro hiporehabilitaci bude spuštěn 9. 9. 2019 a poběží po dobu 4 týdnů. Teoreticko praktický blok: první blok proběhne v termínu 18.- 20. října 2019
Začátek programu je v pátek od 14:00 a konec je v neděli ve 12:00. 
Místo konání: Epona, z.s., Hostěnice u Brna

V lednu bude zahájen modul Aplikované postupy formou e-learningu. Termín druhého teoreticko - praktického bloku a závěrečné zkoušky bude upřesněn na podzim. Místo je určeno - Hipocentrum PN Kosmonosy u Mladé Boleslavi.