Kurz Psychoterapie pomocí koní

DALŠÍ KURZY BUDEME OTEVÍRAT  V ZÁŘÍ 2019 V NOVÉM FORMÁTU. REGISTRUJTE SE PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO NEZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A BUDEME VÁS VČAS INFORMOVOVAT.

Vstupní požadavky pro účastníka kurzu Psychoterapie pomocí koní (PPK)

 • Věk minimálně 21 let.
 • Ukončené střední, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání  - dokládá se prostou kopií při zápisu do kurzu.
 • Kurz je přístupný i zahraničním kolegům s odpovídajícím vzděláním, např. ze Slovenska, atd.
 • Podmínkou  pro zařazení je psychoterapeutické vzdělání (výcvik) nebo jeho zahájení – nemá-li účastník kurzu v době složení závěrečné zkoušky kurzu PPK  absolvovaný psychoterapeutický výcvik, získá osvědčení o absolvování kurzu PPK až po předložení dokumentu, kterým doloží ukončený  výcvik.

Kurz je organizován v souladu s programy celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a získal souhlasná stanoviska pro zdravotnické pracovníky v PPK.

Obsah kurzu

Kurz PPK se skládá z tří jednotlivých teoreticko-praktických modulů, celkem 200 hodin, z toho 90 hodin teorie a 80 hodin odborné praxe. Součástí je 30 hodin samostatné práce s koněm.

Výuka v kurzu PPK se skládá ze tří modulů. Moduly Obecná hiporehabilitace a Hipologie pro hiporehabilitaci budou společné pro účastníky dalších kurzů zaměřených na HT a AVK.

Na moduly Obecná hiporehabilitace a Hipologie pro hiporehabilitaci navazuje odborná praxe v hiporehabilitaci ve středisku praktické výuky ČHS – 40 hodin.

Na modul Aplikované postupy v PPK navazuje odborná praxe ve středisku praktické výuky ČHS pro PPK – 40 hodin.

Hodinová dotace:

 • Teoreticko-praktická část - 90h - zajišťuje organizátor
 • Odborné praxe - 40 + 40h - zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu
 • Práce s koněm ze země a jezdectví - 30h - zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu
 • Individuální práce s koněm (30 hodin) pod supervizí jezdeckého instruktora, celkem minimálně 30 hodin (potvrzení do studijního průkazu) zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu
  • z toho:
   • 15 hodin jezdecké přípravy pod vedením cvičitele jezdectví ČJF, WRC (nebo  platná jezdecká licence ČJF, WRC).
   • 15 hodin práce s koněm ze země pod vedením zkušeného lektora přirozené komunikace nebo potvrzení ne starší 1 rok od zahájení kurzu.

Závěrečná zkouška
Podmínky účasti:

 • Splnění požadované odborné praxe ve SPV ČHS potvrzené ve studijním průkazu.
 • Odevzdání vypracované kazuistiky klienta PPK v rozsahu 6 – 10 stran.

Průběh:

 • Praktická část představuje potvrzení dovedností při práci s koněm ve stáji, ze země (trail na ruce, přistavení koně k rampě) a během drezurní zkoušky; předvedení ukázkové lekce PPK se simulovanými uživateli.
 • Teoretická zkouška se skládá z písemného testu, z obhajoby kazuistiky a z ústního přezkoušení vědomostí a znalostí problematiky.