Vstupní požadavky pro účastníka kurzu Aktivity s využitím koní (AVK)

Ukončené vzdělání s minimální roční praxí v oboru – dokládá se prostou kopií při zápisu do kurzu. Kurz je přístupný i zahraničním kolegům s odpovídajícím vzděláním, např. ze Slovenska, atd.

 • Pedagogické vzdělání všech stupňů a zaměření nebo
 • jiné vzdělání doplněné absolvováním doplňujícího pedagogického minima nebo
 • asistent pedagoga nebo
 • sociální pracovník/pracovník v sociálních službách, případně jiné vzdělání v zdravotně-sociální oblasti nebo
 • absolvent zooterapeutických oborů VŠ nebo
 • psycholog/lékař/jiný terapeut s absolvovaným akreditovaným psychoterapeutickým výcvikem.

Obsah kurzu

Výuka v kurzu AVK probíhá kombinovanou formou e-learningu a prezenčních teoreticko-praktických bloků, celkem 200 hodin, skládá se ze tří modulů - Obecná hiporehabilitace, Hipologie pro hiporehabilitaci  a Aplikované postupy v AVK.

Moduly Obecná hiporehabilitace a Hipologie pro hiporehabilitaci budou společné pro účastníky dalších kurzů zaměřených na Psychoterapii pomocí koní a Hipoterapii.

Na moduly Obecná hiporehabilitace a Hipologie pro hiporehabilitaci navazuje odborná praxe v hiporehabilitaci ve středisku praktické výuky ČHS – 40 hodin.

Na modul Aplikované postupy AVK navazuje odborná praxe ve středisku praktické výuky ČHS pro AVK – 40 hodin.

Hodinová dotace:

 • Teoreticko-praktická část – 90 h - zajišťuje organizátor
 • Odborné praxe - 40 + 40h - zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu
 • Individuální práce s koněm (30 hodin) pod supervizí jezdeckého instruktora, celkem minimálně 30 hodin (potvrzení do studijního průkazu) - zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu,
  • z toho:
   • 15 hodin jezdecké přípravy pod vedením cvičitele jezdectví ČJF, WRC (nebo  platná jezdecká licence ČJF, WRC).
   • 15 hodin práce s koněm ze země pod vedením zkušeného lektora přirozené komunikace nebo potvrzení ne starší 1 rok od zahájení kurzu.

Závěrečná zkouška

Podmínky účasti:

 • Splnění požadované odborné praxe ve SPV ČHS potvrzené ve studijním průkazu.
 • Odevzdání vypracované kazuistiky klienta hipoterapie v rozsahu 6-10 stran.

Průběh:

 • Praktická část představuje potvrzení dovedností při práci s koněm ve stáji, ze země (trail na ruce, přistavení koně k rampě) a během drezurní zkoušky; předvedení ukázkové lekce AVK se simulovanými uživateli.
 • Teoretická zkouška se skládá z on-line písemného testu, z obhajoby kazuistiky a z ústního přezkoušení vědomostí a znalostí problematiky.

Organizace kurzu:

Kurz bude probíhat v kombinaci e-learningu a teoreticko - praktických bloků (2 víkendy).

E-learning program pro moduly Obecná hiporehabilitace a Hipologie pro hiporehabilitaci bude spuštěn 9. 9. 2019 a poběží po dobu 4 týdnů. Teoreticko praktický blok: první blok proběhne v termínu 18.- 20. října 2019
Začátek programu je v pátek od 14:00 a konec je v neděli ve 12:00.
Místo konání: Ryzáček, z.s. Vyšehorky 16, 789 85 Líšnice u Olomouce

V lednu bude zahájen modul Aplikované postupy formou e-learningu. Termín druhého teoreticko - praktického bloku a závěrečné zkoušky bude upřesněn na podzim. Místo je určeno - Vladykův Dvůr u Českých Budějovic.