Lektoři kurzů ČHS 

Ing. et Bc. Vladimíra "Vanda" Casková
Fyzioterapeutka

Vanda vystudovala fyzioterapii na FTK JEP v Olomouci. Její zájem o koně a práci s nimi vyústil ve studium oboru Chov koní a agroturistika na Mendelově univerzitě v Brně, které ukončila v roce 2009. Vanda má za sebou 37 let praxe ve fyzioterapii, kromě fyzioterapie se věnuje cvičení jogy.

Hipoterapii se věnuje od 1989, zpočátku v rámci práce v SLL Janské lázně, později od roku 1999 v Brně ve sdružení Epona, kterého je předsedkyní a hlavní fyzioterapeutkou. Vanda je cvičitelkou jezdectví ČJF včetně jezdectví pro handicapované a klasifikátorkou handicapu.

Vanda je jednou ze zakládajících členů České hiporehabilitační společnosti a je také statutárním zástupcem této organizace. Stála u zrodu vzdělávacích programů pro obory hiporehabilitace, od roku 1984 je vedoucí kurzů Hipoterapie, nejdříve pod NCO NZO Brno, později pod Českou hiporehabilitační společností a je i hlavní lektorkou kurzů. Jako externí pracovník přednáší na Mendelově univerzitě, jako lektorka spolupracuje s vysokými i středními školami. V poslední době se nadšeně věnuje paravoltiži jako lonžérka.

Je zakladatelkou a hlavní fyzioterapeutkou hiporehabilitačního střediska Epona, z.s.

Mgr. Tereza Honců
Fyzioterapeutka

Tereza vystudovala obor fyzioterapie na 2. lékařské fakultě UK v Praze. Ve své diplomové práci prokázala účinek intenzivní hipoterapie u dětí s poruchou CNS.

Má 10letou praxi hipoterapie v rané péči u dětí s nejrůznějšími zdravotními problémy. Od r. 2008 pracuje jako hlavní fyzioterapeutka ve sdružení Caballinus, z.s. Je absolventkou kurzu Hipoterapie, Vojtovy metody, Aktivní segmentální centrace, Viscerální terapie a Terapie Trigger points. Má bohatou praxi v pediatrii.

Tereza často přednáší odborné veřejnosti, vede praxe pro vysokoškolské studenty II. lékařské fakulty UK, zooterapeutického oboru na ČZU a fakulty Zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem.

Také je hlavní lektorkou kurzu Hipoterapie pod Českou hiporehabilitační společností. Tereza je výbornou jezdkyní na koni se závodní minulostí.

Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS.
Fyzioterapeutka

Věra promovala na České zemědělské univerzitě jako zootechnik, za výběrem tohoto studia byli koně. Poté se rozhodla věnovat hipoterapii a ukončila dálkové studium fyzioterapie na Vyšší odborné škole MILLS.  Hipoterapii provádí od r. 1999. V roce 2001 začala pracovat ve Svítání, z.s. na pozici hlavní fyzioterapeutky, kde je dosud. Sdružení se věnuje hipoterapii pro děti od věku 3 měsíců se širokým spektrem diagnóz. Věra má 16letou praxi v dětské rehabilitaci. V letech 2004-2009 působila v Saúdském království, kde založila hiporehabilitační centrum a vedla certifikované kurzy hipoterapie. 

V rámci Svítání vede odborné intenzivní praxe hipoterapie a pořádá různé semináře, workshopy a konference. Je také hlavní lektorkou kurzu Hipoterapie pod Českou hiporehabilitační společností a předsedkyní této organizace.

Věra absolvovala mnoho odborných kurzů, z nichž nejraději využívá kromě Hipoterapie také Vojtovu metodu, Kraniosakrální terapii a Synergickou reflexní terapii. Zajímá ji hipoterapie v zahraničí, proto absolvovala kurz pod Americkou asociací hipoterapie.  V současnosti má svou ordinaci ve Studnici zdraví. Je také aktivní jezdkyní na koni.

Mgr. Veronika Piačková
Metodik a konzultant

Veronika se věnuje koním od svých 10 let. Začínala ve sportovních stájích, zaměřených především na parkurové skákání, získala jezdeckou i cvičitelskou licenci. Působením koní v oblasti hiporehabilitace se začala zabývat v 16 letech, z počátku jako vodič koní, asistent, později jako instruktor aktivit s využitím koní a cvičitel parajezdců.

Vystudovala Zdravotně sociální fakultu Ostravské univerzity v Ostravě, obor Ochrana veřejného zdraví, dále Léčebné pedagogické a psychologické ježdění na koni na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, úspěšně absolvovala také studium pedagogiky a výcvik mediace. 

S ohledem na její pracovní zařazení ve veřejné správě a zkušenosti v oblasti správních činností a zdravotnické legislativy, působí v České hiporehabilitační společnosti jako metodik a konzultant.

Působí také lektorka v rámci odborných praxí Střediska praktické výuky Stáj Rozárka.