Lektoři kurzů

 • Casková Vladimíra, Ing., Bc. registrovaná fyzioterapeutka, specializace Chov koní, vedoucí kurzu Hipoterapie
 • Doležal Aleš, CSc. lékař s atestací z neurologie a rehabilitačního lékařství
 • Dvořáková Tereza, Mgr., PhD. registrovaná fyzioterapeutka, specializace na výzkum v hipoterapii
 • Fialová Ilona, PhDr., PhD. – specialistka na speciální pedagogiku
 • Honců Tereza, Mgr. registrovaná fyzioterapeutka, specializace na terapii DMO
  a CKP
 • Jiskrová Iva, doc. Ing., PhD. vysokoškolská pedagožka se specializací na hipologii
 • Kohoutová Šťastná Monika, Bc., DiS. registrovaná ergoterapeutka
 • Kotasová Martina – fyzioterapeutka, animoterapie
 • Křížová Petra, Mgr. - sociální práce
 • Kuchař Pavel, Mgr. – specialista na sociální pedagogiku
 • Lantelme Věra, Ing., DiS. registrovaná fyzioterapeutka, specializace na terapii DMO a CKP
 • Mašková Michaela – registrovaná fyzioterapeutka, specializace na terapii dětí se sluchovým a zrakovým postižením
 • Neuwirth Jan, Bc. – specialista na pedagogiku volného času
 • Piačková Veronika, Mgr. cvičitelka jezdectví České jezdecké federace, parajezdectví
 • Vladyková Jindra, Mgr. pedagožka, zaměření na AVK, vedoucí kurzu AVK