Lektoři kurzů

 • Casková Vladimíra, Ing., Bc. registrovaná fyzioterapeutka, specializace Chov koní, vedoucí kurzu Hipoterapie
 • Alena Fritscherová - cvičitel a vodič koní pro hiporehabilitaci, komisařka zkoušek koní a pony v hiporehabilitaci
 • Honců Tereza, Mgr. registrovaná fyzioterapeutka, specializace na terapii DMO a CKP
 • Jiskrová Iva, doc. Ing., PhD.  vysokoškolská pedagožka se specializací na hipologii
 • Lantelme Věra, Ing., DiS. registrovaná fyzioterapeutka, specializace na terapii DMO a CKP
 • Mašková Michaela – registrovaná fyzioterapeutka, specializace na terapii dětí se sluchovým a zrakovým postižením
 • Piačková Veronika, Mgr.  cvičitelka jezdectví České jezdecké federace, parajezdectví
 • PhDr. Petra Černá Rynešová - psychoterapeut, psycholog, pedagog
 • Ing. Markéta Schestauberová - Instruktor AVK a cvičitel koní v hiporehabilitaci
 • Šťastná Monika, Bc., DiS. registrovaná ergoterapeutka
 • Vladyková Jindra, Mgr. pedagožka, zaměření na AVK, vedoucí kurzu AVK

Ing. et Bc. Vladimíra "Vanda" Casková

Místopředsedkyně České hiporehabilitační společnosti

koordinátorka sekce vzdělávání a hlavní lektorka kurzů ČHS

cvičitelka jezdectví ČJF, lonžérka

cvičitelka jezdectví handicapovaných IPEC

národní klasifikátorka handicapu ježdění handicapovaných FEI 

předsedkyně a zakladatelka sdružení Epona

hlavní Fyzioterapeut Epona, z.s.


Mobil: 604 244 852
Email: kurzy@hiporehabilitace-cr.com

Vzdělání:
Fakulta tělesné kultury UP Olomouc - fyzioterapeut

Mendelova univerzita Brno - Chov koní a agroturistika

 

Kurzy, výcviky, semináře:

 • kurz Manager pro NNO - 2018

 • Workshop „Pohyb koňského hřbetu“ - 2017

 • Kurz Posuzovatel koní - ASCHK_SCHCT - 2016

 • účast na konferencích ČHS 2014 - 2016 - 2018

Lektorské zkušenosti:

 • lektorka kurzů hiporehabilitace ČHS 2013 -2018

 • aktivní účast na konferenci hiporehabilitace 2014 - 2016 - 2018

 • externí vyučující Mendelu - Speciální zootechnika, Chov koní - volitelný předmět Hiporehabilitace včetně vedení praxe

 • přednášky hiporehabilitace - ČZA Humpolec

 • vedení i oponentura diplomových prací Mendelu

 • Program ERASMUS+

Alena Fritscherová

zakladatelka spolku Ryzáček, z.s., cvičitel a vodič koní pro hiporehabilitaci,

odborný garant střediska praktické výuky pro přípravu koní v hiporehabilitaci

Mobil: 605 766 154
Email: ryzacek@email.cz

Vzdělání:

střední odborné učiliště zemědělské s maturitou

 

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Cvičitel jezdectví
 • Cvičitel jezdectví handicapovaných
 • rekvalifikační kurz Lektor
 • manažerské minimum
 • Vodič koní při hiporehabilitaci
 • Hiporehabilitace – jak připravit koně
 • Hiporehabilitace – fyzioterapie s využitím koně
 • Profesionalita regionálních NNO
 • Řízení projektového cyklu
 • Práce s problémovým dítětem
 • Respektovat a být respektován

Lektorské zkušenosti:

 • 2013,2014,2016, 2017 - workshopy " Výcvik koní pro HR" v Ryzáček, z.s.

Mgr. Tereza Honců

Koordinátorka sekce Hipoterapie a hlavní lektor kurzu hipoterapie

 

Předsedkyně a hlavní fyzioterapeutka ve středisku Caballinus, z.s.

Mobil: 777 971 907          

Email:  hipoterapie@hiporehabilitace-cr.com, tereza.honcu@caballinus.cz

Vzdělání:

fyzioterapie na 2. lékařské fakultě UK v Praze

 

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Hipoterapie
 • Vojtova metoda
 • Aktivní segmentální centrace
 • Viscerální terapie
 • Terapie Trigger points

Lektorské zkušenosti:

 • přednášky pro odbornou veřejnost

 • vedení praxe pro vysokoškolské studenty II. lékařské fakulty UK, zooterapeutického oboru na ČZU a fakulty Zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem

 • hlavní lektorka kurzu Hipoterapie pod Českou hiporehabilitační společností

Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS.

Předsedkyně České hiporehabilitační společnosti, z.s. od r. 2011
Mobil: 723 698 750
Email: predsedkyne@hiporehabilitace-cr.com

Vzdělání:
ČZU Praha - zootechnik
MILLS, s.r.o. - diplomovaný fyzioterapeut

Nyní soukromá fyzioterapeutické zařízení Studnice zdraví v Liberci

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Kurzy Hipoterapie v ČR a USA
 • Konference, workshopy a kongresy v ČR a Evropě
 • Kraniosakrální terapie
 • Vojtova metoda
 • Synergická reflexní terapie

Lektorské zkušenosti:

 • Přednášky pro odbornou i laickou veřejnost a na ČZU
 • Kurz Hipoterapie pod Českou hiporehabilitační společností
 • Kurz Hippotherapy course basic a Hippotherapy application for toddlers v anglickém jazyce
 • Program ERASMUS+
 • Kurzy pro rodiče v handlingu kojenců

PhDr. Petra Černá Rynešová

psychoterapeut, psycholog, pedagogog

Mobil: 724 710 498

Email: p.rynesova@centrum.cz

Vzdělání:

 • kurz LPPJ při Masarykově univerzitě v Brně, 2004

 • Psychoterapeutický výcvik -  Existenciální analýza a logoterapie, 2006-2014

 • 2011 vydání knihy – „Když kůň léčí duši, aneb metodika hiporehabilitace zaměřená na klienty s duševním onemocněním.“

 • seminář s Gundulou Hauser – Havlíčkův Brod 2012

 • účast na mezinárodním projektu – Program celoživotního učení – Leonardo Da Vinci 2012-2014s

 • sebezkušenost v Evropském kvalifikačním rámci pro praxi a vzdělávání v animoterapii. (vznikla vzdělávací brožura a video)

 

Ing. Markéta Schestauberová

Instruktor AVK a cvičitel koní v hiporehabilitaci v hiporehabilitačním středisku Vladykův dvůr, z. s. 


Mobil: 723035632

Email: vladykuv.dvur@gmail.com

Vzdělání:

 • Střední odborná škola veterinární, obor Veterinární technik
 • Jihočeská univerzita, zemědělská fakulta
 • Jihočeská univerzita, pedagogické fakulta - pedagogické minimum

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Kurz AVK pod ČHS
 • Canisterapeutický kurz
 • Kurz Bodové myofasciální techniky základní stupeň ,,A“
 • semináře přirozené komunikace s koňmi s Janem Bláhou a Václavem Bořánkem
 • Kurz první pomoci
 • seminář Mýty a fakta o koňském zaříkávání s Gabby Harris
 • seminář „Sociálně právní ochrana dětí se zaměřením na práci s ohroženými dětmi“
 • kurz Respektovat a být respektován

Lektorské zkušenosti:

2013 - Využití přirozené komunikace s koňmi při práci s dětmi v AVK - lektor

2015 - Kurz AVK ČHS - lektor

2015 - Koně na Islandu - přednášející

2016 - 11. Konference o hiporehabilitaci - přednášející

2016 - Kurz AVK ČHS - lektor

2017 - Etologický výzkum aneb 24 hodin s koňmi - lektor, pořadatel

Bc. Monika Šťastná Kohoutová DiS.

Vedoucí hiporehabilitace ve sdružení Sraz, Ergoterapeut

registrovaná ergoterapeutka u MZ ČR, členka České asociace ergoterapeutů

specialistka pro hiporehabilitaci a ranou péči pod Českou hiporehabilitační společností (ČHS), členka pracovní skupiny pro hipoterapii pod ČHS

členka týmu Erasmus ČHS 2019/2020 (vzdělávání zahraničních pracovníků)

lektor kurzu Ergoterapie,lektor kurzu Hipoterapie pro ČHS


Mobil: 734 408 880

Email: hiporehabilitace@toulcuvdvur.cz

Vzdělání:

lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: Ergoterapie – zakončené státnicovou zkouškou a titulem Bc.

Kurzy, výcviky, semináře:

 • 2003 „Rozhovor - nástroj pomoci“, SPAS, Praha
 • 2004 „Způsoby zvládání obtížných situací při práci s klientem“, Fokus, Praha
 • 2008 „Využití trojrozměrného pohybu v rámci rehabilitace ramenního pletence“, 1. LF
 • UK, Praha
 • 2008 „Systematická práce s rodinou“, SPAS, Praha
 • 2010 „První pomoc u dětí“, Český červený kříž, Praha
 • 2010 „Komunikační dovednosti s rodinou“, CSSP, Praha
 • 2011 „Hipoterapie se zaměřením na děti a mládež“, Sdružení Piafa, Vyškov
 • 2012 „I. kurz cvičení SM systém – úvodní“, Smíšek – Rehabilitace a regenerace
 • páteře, Praha
 • 2012 „Kineziotaping I.“, EduSpa College, Praha
 • 2014 workshop ČHS „Focus klient“, ČHS, Pardubice
 • 2016 workshop ČHS „Aplikace ontogenetických prvků při polohování klienta
 • v hipoterapii“, ČHS, Ryzáček, Mohelnice
 • 2017 Kurz rané péče, ČHS, Praha (specializace v oboru hiporehabilitace)
 • 2017 workshop ČHS „Pohyb koňského hřbetu aneb důležité informace pro práci
 • terapeuta“, ČHS, Praha-
 • 2009 „Jak se koně učí – přirozené možnosti učení koní“, Sdružení SRAZ, Praha
 • 2009 „Biologie chování koní pro pracovníky v hiporehabilitaci“, ČHS, Praha
 • 2009/2010 „Hiporehabilitace“ – akreditovaný kurz, NCO NZO, Brno
 • 2010 „Zaříkávači koní“, Sdružení SRAZ, Praha
 • 2010 „Přirozená komunikace s koňmi – Horsemanship“, Sdružení SRAZ, Praha
 • 2011 „Přirozená komunikace s koňmi – Horsemanship 2“, Sdružení SRAZ, Praha
 • 2012 „Využití přirozené komunikace s koňmi při práci s dětmi v AVK“, JK Vladykův
 • dvůr, Roudné u ČB
 • 2013 „Mýty a fakta o koňském zaříkávání – Natural horsemanship v kontextu vědy o
 • výcviku zvířat“, Gabby Harris, Toulcův dvůr
 • 2014 „Přirozená komunikace s koňmi – Horsemanship 2“, Sdružení SRAZ, Praha

Lektorské zkušenosti:

 • 2015, 2016, 2017, 2018 - lektorování pro ČHS; od roku 2013 vedení DP, vedení stáží a praxí na Toulcově dvoře
 • celostátní ergoterapeutická konference – rok 2004, 2005 (aktivní účast), 2006, 2007, 2010 (aktivní účast)
 • odborná konference „Kineziologie 2008“, Praha (aktivní účast)
 • Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny – rok 2008, Luhačovice (aktivní účast)
 • 7th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine – rok 2008, Slovenia (aktivní účast)

Mgr. Jindra Vladyková

Koordinátor sekce AVK

Odborná garance kurzů AVK ČHS

instruktor AVK v hiporehabilitačním středisku Vladykův dvůr, z. s.

Mobil: 777 068 872

Email: avk@hiporehabilitace-cr.com

Vzdělání:

Jihočeská univerzita - pedagogická fakulta 

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Kurz léčebného pedagogicko-psychologického ježdění na MU v Brně
 • Odborný seminář Aktivity s využitím koní
 • semináře přirozené komunikace s koňmi s Janem Bláhou a Václavem Bořánkem
 • Kurz první pomoci
 • seminář Mýty a fakta o koňském zaříkávání s Gabby Harris
 • seminář „Sociálně právní ochrana dětí se zaměřením na práci s ohroženými dětmi“

Lektorské zkušenosti:

2013 - Využití přirozené komunikace s koňmi při práci s dětmi v AVK - lektor

2014 - 10. Konference o hiporehabilitaci - přednášející

2015 - Přednáška "Aktivity s využitím koní", ČZU - lektor

2015 - Kurz AVK ČHS - lektor

2015 - Den koní, aneb "když kůň dává křídla" - lektor

2016 - 11. Konference o hiporehabilitaci - přednášející

2016 - Kurz AVK ČHS - lektor

2016 - Přednáška "Aktivit s využitím koní v pedagogické oblasti", TUL - lektor

2016 - Přednáška "Výcvik koní pro AVK", ČZU - lektor

2017 - Etologický výzkum aneb 24 hodin s koňmi - lektor, pořadatel

2017/18 - Kurz AVK ČHS - lektor

2018 - 12. Konference o hiporehabilitaci - přednášející